Barion Pixel TheSpicy

  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK  1. A szolgáltatás tárgya, tartalma

 • 1.1. TheSpicy ( Kállai Mihály, 2451, Tolsztoj utca 1, továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető ügyfél (továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.

 • 1.2. Az Előfizető a szolgáltatói pont megrendelés és szolgáltatásaink elküldésével elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat.


  2. A Szolgáltató jogai és Kötelezettségei

 • 2.1. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások, fejlesztések, melyek maximum 24 órát vehet igénybe alkalmanként, ha ez nem történik meg (szolgáltatási) kárpótlás illeti a felhasználót.

 • 2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendeléstől számított 7 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít az Előfizető felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 • 2.3. A Szolgáltató díjmentesen technikai támogatást nyújt a megrendelt szolgáltatás igénybevételéhez. A technikai támogatás online felületen vehető igénybe a http://thespicy.hu címen.

 • 2.4. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat az Előfizető felé számlázni. A számlázás minden hónap hónapforduló-ján történik. Az első számlát a Szolgáltató megrendelést követően állítja ki melyet az Előfizető a szolgáltatás elkezdésével teljesíti, a szolgáltatás mindaddig nem vehető igénybe, míg az szolgáltatás ellenértéke nem érkezik be a szolgáltatóhoz.

 • 2.5. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Előfizető az alábbi pontok bármelyikét megszegi:

 • 2.6 Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, akár e-mail, akár tartalom, akár hálózati támadásokkal. Tilos a https://thespicy.hu weboldalon bármilyen felnőtt tartalmú képek, és kéretlen tartalmak feltöltése, profilkép beállítása. Amennyiben hálózati támadást tapasztal a szolgáltató, úgy az ügyfél szolgáltatását azonnali hatállyal felfüggesztheti.

 • 2.7. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja az Előfizető által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó anyagi károkért.

 • 2.8. A Szolgáltató jogosult az Előfizető adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az Előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra.

 • 2.9. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, a változás érvénybe lépése előtt 10 nappal korábban tájékoztatni kell az ügyfeleit.


  3. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

 • 3.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, a megrendelt időtartamra.

 • 3.2. Az Előfizető köteles a megrendelt szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy azonnali hatállyal leállítani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért az Előfizető felelősséggel tartozik.

 • 3.3. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért az Előfizető felel.

 • 3.4. Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására.

 • 3.5. Az Előfizető elfogadja, hogy amennyiben 5 napnál nagyobb mértékű díj tartozás áll fenn, akkor szolgáltató figyelmeztetés nélkül felmondhatja a szolgáltatást, és leállíthatja.


  4. A Szolgáltatás hatálya

 • 4.1. A szolgáltatás minimum 30 napra jön létre.

 • 4.2. Mindkét fél jogosult a Szolgáltatást azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen szabályokat megszegi.

 • 4.3. A szolgáltatás rendes felmondása nem mentesít a felmondás napján keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

 • 4.4. A szolgáltatás felmondása keletkezett díjhátralék miatt a szolgáltató zárolhatja az ügyfél adatait, melyet egy hétig köteles tárolni. A türelmi idő lejártakor a szolgáltató jogában áll törölni az ügyfél adatokat. A fennálló díjhátralék kezelése ügyében a szolgáltatónak jogában áll a díjhátralékot és a felmerülő költségeket behajtani az Előfizetőn, ebből kifolyólag átadhatja az adatokat harmadik fél számára.Egyéni vállalkozás:
Vállalkozás neve: Kállai Mihály
Székhelye: 2451, Tolsztoj utca 1
Adószám: 57350648-1-27
Nyilvántartási szám: 55973360

Kelt: 2021.09.10.
Select Layout arrow_drop_up